Eisteddfod 2023

Am amser hyfryd rydym wedi cael paratoi ar gyfer, a chymryd rhan yn ein Eisteddfod yr ysgol. Pleser oedd cael mynd ar y llwyfan unwaith eto a pherfformio o flaen teuluoedd. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth barhaus, a diolch mawr i’r plant, am fod mor wych! Rydym yn falch iawn o bob un ohonoch chi!

What a lovely time we have had preparing for, and taking part in our school Eisteddfod. it was a pleasure to take to the stage once again and perform in front of families. thank you so much for your continued support, and a huge thank you to the children, for being so wonderful! We are proud of each and every one of you!